مجریان وب در راستای خدمات ارائه شده به مشتریان و نظرات آنها جوایز و تندیسهای متعددی را در سطح کشور از آن خود نموده است که برخی ازین جوایز را میتوانید مشاهده نمایید .

کلکسیون جوایز و تندیسهای مجریان وب بی دلیل نیست .

سرلوحه تیم فنی و مشاوران مجریان وب کسب رضایت حداکثری مشتریان و بهره مندی از سرمایه حضور آنها در کنار مجریان وب است .

ما مفتخریم که در این راه گام بر میداریم و پیش خواهیم رفت تا به همگان نشان دهیم که میتوانیم .