تیم فنی مجریان وب

مهندس م.رفیعی

مهندس م.رفیعی

Co-Founder

چهره ای که در جوانی شروع کار کرد و در مدت ۱۷ سال توانست هر آنچه که شایسته است دست بیابد.
کارآفرین برتر سال ۹۵ – مدیرموفق ملی سال ۹۴ – دارنده مدال افتخار سال ۹۶

میلیتو جوپنزا

میلیتو جوپنزا

Partnership

با توجه به تحریم ایران و محدودیت های توسعه کسب و کار با دنیا و مخصوصا استفاده از تبلیغات گوگل در سال ۹۲ طی نشستی آغاز همکاری با دکتر میلوتو جوپنزا در ایتالیا رقم خورد .

مدیر فنی وب

مدیر فنی وب

Senior Web Developer

کارشناس ارشد گرافیک

کارشناس ارشد گرافیک

Senior Graphic Designer