ثبت برند در گوگل

در دنیای پر رقابت در هر صنعت و زمینه ای که باشیم باید بتوانیم خودمان را از رقبای کاری مان متمایز کنیم و پیشرو باشیم . راه های زیادی برای این مسئله هست که یکی از مهمترین آن ثبت برند در صفحه اول گوگل است . حتی اگر کار ما خدماتی نیز باشد بسیار خوب است که در صفحه اول گوگل برندمان را ثبت جهانی نماییم

در دید مخاطب متفاوت باشیم
امروزه مخاطبان هوشمند هستند و به دنبال پیداکردن شرکت ، فروشگاه و یا برندی معتبر هستند که آرامش خرید را به آنان هدیه دهد . ثبت برند در گوگل می تواند آرامش بخش مخاطبان ما باشد

از گوگل اعتبار بگیریم 
زمانی که مخاطب نام مجموعه ما را در موتور جستجوی گوگل جستجو می کند ، برند ثبت شده ما در گوگل برایشان نمایش داده می شود . در این لحظه اعتباری جهانی برای ما رخ می دهد که می تواند بسیار مفید باشد

وجه تمایز نسبت به دیگر رقبا 
خیلی راحت می توانیم از ثبت برند در سطر اول گوگل برای متمایز کردن خود نسبت به رقبا استفاده کنیم . چرا که فقط یک برند ثبت می تواند بشود .