پکیج توسعه رشد کسب و کار

امروزه براحتی می توان یه کسب و کاری را شروع کرد. همانطور که در جامعه میبینیم ملاک همه این است که فلان کسب و کار پر رونق شده و ما هم آن کاسبی را انجام دهیم . پس از گذشت مدتی به علت عدم تعادل هزینه و درآمد شکست می خورند .

ما در مجریان وب به کمک تیم آژانس تبلیغاتی مجریان با برنامه ریزی های دقیق و تجربی و علمی به توسعه کسب و کار شما کمک خواهیم کرد .

اتاق فکر هلدینگ مجریان با بهره گیری از تجربه اجرایی خود برای برندهای معتبر داخلی ، قادر است محصول و یا خدمات شما را بصورت سراسری در یک برنامه ریزی منسجم به دید مخاطبان شما برساند.

صفر تا صد کمپین Valu  در دل شرکت های مجریان به صورت تخصصی صورت می پذیرد.