جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

کمی در مورد adobe xd بدانید !

دنیای طراحی سریع حرکت می کند و همیشه ابزارهای جدیدی وجود دارد.  من در فضای طراحی در سال جاری نگاهی به ابزار های متفاوت انداختم  و بهترین گزینه ها برای بهترین ابزار طراحی برای سال ۲۰۱۸ را قرار داده ام . برخی از این ابزارها برنامه های دسکتاپ هستند، بعضی دیگر برنامه های SaaS یا ابزارهای مرورگر هستند.  […]