ارسال ایمیل تبلیغاتی

دلیل اینکه ایمیل های من به اسپم مشتریان می رود؟


امروزه استفاده از دیجیتال مارکتینگ برای سازمانها ، شرکت ها و کسب و کارها بسیار اهمیت دارد و یکی از مهم ترین بخش دیجیتال مارکتینگ ، ارسال ایمیل تبلیغاتی است.