پیام تبریک نوروز مدیرعامل

پیام تبریک نوروز

سال جدید ۹۹  فرا رسید و درشرایطی نوروز امسال را جشن میگیریم که برای همه مردم عزیز سرزمینم محدودیت هایی بوجود آمده است .

Goodbye Party Staff

; امروز در مجریان یک جشنی برگزار شد که از طرفی ناراحت کننده بود و از طرفی خوشحال کننده ; خوشحالیش این بود که باز هم بچه های
شرکت دورهم جمع می شوند