اهمیت بهینه سازی و سئو سایت

تا چند سال قبل 80 % فعالیت ها سنتی بود و تنها 20 % آن اینترنتی بود اما امروزه روز میبینیم که 75% کسب و کارها اینترنتی شده و تنها 25% آن سنتی است