پدیده جدید اینستاگرام IGTV

لوگو IGTV

چند وقتی میشود که اینستاگرام قابلیت های تازه ای را اضافه می کند و اینبار هم تلویزیون اینستاگرام یا همان IGTV