مکالمه UI چیست و چرا مهم است ؟

با یک مقاله جذاب با ما همراه باشید. مکالمه UI به سادگی یک تجربه Chatbot است که زبان را به شیوه ای طبیعی پردازش می کند، به طوری که اگر شما متن یا صحبت با یک فرد دیگر را داشته باشید. یک تجربه معمولی با تکنولوژی، شامل رایانه، وب سایت و برنامه های تلفن همراه، به طریقی انجام […]