قوانین تمدید دامنه

قوانین تمدید دامنه

ثبت دامنه به مدت یکسال است و برخی دامنه ها مانند ir علاوه بر یکساله ، 5 ساله نیز قابل تمدید است. با توجه به بین المللی بودن ثبت و رجیستری دامنه ، 30 روز قبل از فرارسیدن زمان انقضا به ثبت کننده دامنه یک ایمیل حاوی بر تمدید و زمان تمدید ارسال می شود. […]