انواع تبلیغات اینستاگرام و شیوه ساختن آنها

دیجیتال مارکتینگ

این بخش در پست به صورت ثابت باقی میماند و حتی اگر یک کاربر به عکس های بعدی برود و اصطلاحاً اسکرول کند، این متن ثابت باقی خواهد ماند و تغییر نمیکند.
مرحله بعدی، ایجاد کردن کارت ها (Cards) میباشد…