راه اندازی کسب و کار در اینستاگرام و تبلیغات اینستاگرامی

تبلیغات اینستاگرام

بازار امروز نیازمند تبلیغات مداوم است، اگر یک روز و یا یک بازه زمانی کوتاه مدت دست از تبلیغات برداریم به نوعی بازار هدف را به رقیبانمان دودستی تقدیم کرده ایم! پس باید تبلیغات را جدی گرفت و برای آن برنامه مشخص و مداوم داشت. ابزار ها و مکان های تبلیغاتی زیادی وجود دارند که […]