پیام تبریک نوروز مدیرعامل

پیام تبریک نوروز

سال جدید ۹۹  فرا رسید و درشرایطی نوروز امسال را جشن میگیریم که برای همه مردم عزیز سرزمینم محدودیت هایی بوجود آمده است .