بیگ دیتا چسیت و کاربرد های بیگ دیتا

بیگ دیتا

به جز موارد عنوان شده در مقاله در مورد کاربرد های بیگ دیتا , یکی از مهمترین کاربرد های بیگ دیتا در بحث دیجیتال مارکتینگ و سئو سایت است . و همینطور سایت گوگل آنالیز نیز بر همین مبنا فعالیت می کند , به این صورت که ….