مجریان و چهاردهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری

مجریان و چهاردهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری

مجریان و چهاردهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری؛ خدا را شاکریم که در این دوره نیز گروه شرکت های مجریان وب برگزیده شد. امید است که تیم مجریان حرفه ای تر و پ تلاش تر از قبل به کار خود ادامه داده و همکاری های بزرگ و خدماتی پررنگ تر به مشتریان عزیز ارائه دهیم. همکاری […]