خیلی از مدیران و صاحبان کسب و کارها  هنگامی که میبینند سایت یکی از همکاران کاری و یا رقیبان کاریشان در صفحه اول گوگل وجود دارد سریعا بر آن می شوند تا عین همان کار را انجام دهند بدون اینکه کارشناسی کلمه کلیدی داشته باشند
بیشتر این حرکت احساسی است و فقط برای اینکه رقیبان کاری آنان انجام دادند اقدام می کنند
ولی خیلی بهتر این است که از این فرصت استفاده بهینه شود و بتوان با استفاده از یک تیم
کارشناسی حرفه ای تحلیل گر، فرصت را تبدیل به هدف کرد
تحلیل صحیح کلمات کلیدی سایت ، می تواند به بهینه سازی سایت کمک کند تا در نتایج صفحه اول Google  مشاهده شود

کارشناسان مجریان وب چه کمکی می توانند بکنند؟

تحلیل رقبا

کارشناسان مجریان وب ، رقبای کاری شما را تحلیل می کنند بدین معنا که حداقل ۲۰مجموعه رقیب شما روی چه کلماتی کار کرده اند و چه نتایجی گرفته اند ؟ آیا حرکت آنان مثبت بوده یا تاثیری در کسب و کار آنان نداشته . این تحلیل کمک خوبی به انتخاب کلمات کلیدی برای سایت شما دارد

تحلیل بازار

بازار کسب و کار شما را تحلیل می کنیم بدین معنا که اکنون نیاز بازار چیست و باید روی چه عبارات و کلمات کلیدی تمرکز بیشتری داشته باشیم . درتحلیل بازار ، کسب و کار ها  در دو فاز   بلند مدت و کوتاه مدت دیده می شود و برخی کلمات زود بازده هستند و برخی کلمات کلید دیربازده

پیش بینی رشد بازار

اعتقاد داریم باید برای هر حرکتی ارزش افزوده ای داشته باشیم. تحلیل رقبای کاری ، تحلیل بازار همگی به رشد بازار کسب و کار شما باید بیانجامد و ما با انتخاب کلمات کلیدی مناسب رشد بازار کسب و کار وب سایت شما را در بازده های ۳ ماهه ، ۶ ماهه ، یکساله پیش بینی می کنیم